TOWARZYSTWO TŁUMACZY
I WYKŁADOWCÓW JĘZYKA MIGOWEGO
"GEST"
Każdy użytkownik języka migowego musi mieć prawo do używania swojego ojczystego języka migowego bez ograniczeń i dyskryminacji. Komunikacja i korzystanie
 z języka ojczystego jest podstawowym prawem człowieka.
Brussels Declaration 
on Sign Languages 
in the European 
Union, 2010

Witamy serdecznie!

Z ogromną przyjemnością zapraszamy Państwa na naszą nową stronę internetową: www.towarzystwogest.eu
„Język migowy jest, w rękach jego mistrzów, językiem pięknym i pełnym ekspresji, to język, dla którego ani natura, ani sztuka nie znalazły substytutu umożliwiającego głuchym kontakt między sobą.”
J. Schuyler. Long